Modelowa współpraca – przystąpiliśmy do nowego projektu.

Modelowa współpraca czyli Spółdzielnia Socjalna Arka w sieci dobrych połączeń.

W ramach nowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) : System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej prowadzone są zadania mające na celu tworzenie partnerstw.

My jako Spółdzielnia Socjalna odpowiedzieliśmy na zapytanie ofertowe i obecnie realizujemy wdrażanie modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej dedykowanej ofiarom przemocy domowej.