O nas

Szanowni Państwo kilka miesięcy temu byłam na spotkaniu, na którym wręczono mi książkę na temat ekonomii społecznej z dopowiedzeniem „może zainteresuje cię temat spółdzielni socjalnych.”

Temat ekonomii nie był mi obcy, pierwsze moje studia to ekonomia, ale ekonomia społeczna to coś nowego. 3,5 Roku temu założyłam Gostyński Klub „Amazonki”, będąc sama po chorobie, moje spojrzenie na Życie nabrało innego wymiaru. Z tym, czym borykają się ludzie przechodzi niekiedy ludzkie wyobrażenie.

W ciągu następnych kilku dni przeanalizowałam ustawy i już wiedziałam, co dalej. Wykonałam kilka telefonów, umówiłam się na spotkania, aby przedyskutować wątpliwości. Podzieliłam się wiadomościami z przyjaciółmi i tak powstał Komitet Założycielski. Skład Komitetu to m.in.: Specjalista pracujący z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi; Socjoterapeuta, terapeuta zajmujący się zaburzeniami odżywiana (anoreksja, bulimia), zajmujący się pacjentami przewlekle i długotrwale chorymi (nowotwory, cukrzyca, SM, choroby układu krążenia); Psycholog; Specjalista do spraw doradztwa podatkowego, biznesowego i księgowego; Koordynator usług dla społeczeństwa w zakresie prania, czyszczenia i naprawy odzieży; Koordynator do spraw administracyjnych.

10 października 2012 r. Spółdzielnia Socjalna „Arka” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Data rozpoczęcia działalności: 02 listopad 2012 r.; siedziba: Gostyń, ul Kolejowa 24 (Pasaż Handlowy).

Celem naszej działalności jest pomoc społeczeństwu, a zwłaszcza ludziom o niskim statusie społecznym; osobom starszym; chorym; dzieciom i młodzieży, rodzinom, kobietom.

Założenie Spółdzielni Socjalnej, jako nowatorskiej formy prawnej ekonomii społecznej pomoże nam w uzyskaniu tych celów, poprzez prowadzenie działalności społecznej i społecznie użytecznej.