Strona główna

  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych. 15 maja, 2021 - ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 15 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Poradnictwo specjlistyczne dla opiekunów faktycznych. Opis przedmiotu zamówienia: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych udzielane wg. Potrzeb zidentyfikowanych wśród opiekunów faktycznych uczestników Projektu, w tym: poradnictwo psychologiczne (CZĘŚĆ I) prawne (CZĘŚĆ II) terapeutyczne, rehabilitacyjne (CZĘŚĆ III)… Więcej
  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych. 13 maja, 2021 - ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 13 maja 2021 r.na: Tytuł zamówienia: Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. "Krobskie Centrum Usług Społecznych" Termin składania ofert:  21 maja 2021 r. do godz. 10:00 Rozeznanie cenowe - specyfikacja zamówienia Formularz oferty Więcej
  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Prowadzenie Klubu Seniora. 13 maja, 2021 - ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 13 maja 2021 r.na: Tytuł zamówienia: Prowadzenie Klubu Seniora Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. "Krobskie Centrum Usług Społecznych" Termin składania ofert:  21 maja 2021 r. do godz. 10:00 Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania ofert. Rozeznanie cenowe -… Więcej
  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Świadczenie usług wytchnieniowych – usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub specjalistycznych usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych 12 maja, 2021 - ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 12 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Świadczenie usług  - usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub specjalistycznych usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych Charakterystyka usług:Rodzaj usług (usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania/specjalistyczne usługi opiekuńcze) będzieuzależniony od zapotrzebowania na dany rodzaj usług przez… Więcej
  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Szkolenie opiekunów faktycznych. 12 maja, 2021 - ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 12 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Szkolenie opiekunów faktycznych Opis usługi:  Szkolenia opiekunów faktycznych przeprowadzane w następujących modułach: I. moduł 1: Opieka nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną.(16 godz.szkol.) II. moduł 2. Zarządzanie emocjami.(16 godz.szkol.) III. moduł 3: Kurs podstawowej pierwszej pomocy… Więcej
  • ŻYCZENIA WIELKANOCNE 3 kwietnia, 2021 - Więcej
  • Zakończenie realizacji projektu ….. 31 marca, 2021 - W związku z tym, że dzisiaj kończy się realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”, chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym do realizacji w/w projektu tj.: opiekunkom/opiekunom, asystentom, specjalistom, sąsiadom oraz całej kadrze projektowej za współpracę i zrozumienie i wsparcie. Cieszy nas fakt, że projekt pomógł tak wielu osobom i wsparł ich w… Więcej
  • Wsparcie dla opiekunów faktycznych ruszamy od 22 marca 2021 r. 22 marca, 2021 - W ramach zadania 4 "Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich" zostało zrekrutowanych 11 osób – opiekunów faktycznych, którzy zgłosili się do udziału w projekcie w celu zdobycia informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia oraz porad społecznych, socjalnych, życiowych. Od 22 marca 2021 r. opiekunowie faktyczni będą mieli indywidualne poradnictwo z naszym specjalistą Panią… Więcej
  • Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych 19 marca, 2021 - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,… Więcej
  • Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Usługi utrzymania czystości w mieszkaniu chronionym/wspomaganym 17 marca, 2021 - W odpowiedzie na przeprowadzone zamówienie w trybie rozeznania rynku z dnia 8 marca 2021 r., zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020 r., Podrozdział 6.5.1. w projekcie pn. " Krobskie Centrum Usług Społecznych". Beneficjent w dniu 16.03.2021… Więcej